top of page

Elien De Westelinck

IMG_2979.PNG

Ik ben Elien De Westelinck, mama van 2 jonge meisjes die samen met mijn man ons gezin volledig maken. Mama zijn deed me ontdekken dat ‘ouder’ zijn meer is dan opvoeden en je kinderen praktisch ondersteunen. Je staat niet zomaar aan de zijlijn in hun ontwikkelingsproces. Kinderen komen op hun pad kleine of grote obstakels tegen. Ze moeten leren omgaan met tegenstromen of moeten wel eens een heuse storm doorstaan. Als ouder kan je je op hen afstemmen en hen waardevol begeleiden op hun pad. 

Mijn job als leerkracht bevestigde deze ideeën vanuit een andere rol in het werken met kinderen en jongeren. Het traditioneel onderwijs schiet naar mijn aanvoelen echter vaak tekort in de ondersteuning van het ontwikkelingsproces door eenzijdig in te zetten op het cognitieve luik. Er kan te weinig aandacht besteed worden aan o.a. de sociale en emotionele ontwikkeling. Daarom ging ik me verdiepen in de psychologie en ging ik opleidingen volgen tot therapeut (integratieve kinder- en jongerentherapie, integratieve trauma-opleiding, ACT, burn-out bij jongeren). Ik nam de beslissing om deeltijds naar een ander type onderwijs over te stappen en aanvullend als therapeut voor kinderen en jongeren te gaan werken.

In mijn eigen praktijk in Zoersel werk ik zowel met kinderen als met jongeren. In Villa Vlinder werk ik vooral met kinderen. Ik wil hen helpen om hen vrij kind te kunnen laten zijn en ouders te ondersteunen in hun opvoedingsproces. Het is niet altijd gemakkelijk om de noden van kinderen te vertalen vanuit de signalen die ze geven. Vaak kunnen ze zelf niet echt verwoorden wat er gaande is. Daarom wil ik een veilige haven, een warme plek creëren en samen tijd nemen om nieuwsgierig en open op ontdekking te gaan. Wat speelt er zich af in die innerlijke wereld? Welke gevoelens komen er naar boven en wat kunnen we hiermee doen? Ik wil kinderen helpen om zich uit te drukken zodat ze begrepen kunnen worden. Ik wil hen helpen om zichzelf te begrijpen in wat er gaande is rondom hen, zodat ze zich veilig voelen en het leven durven ontdekken. Ik wil hen helpen om, op eigen tempo, wanneer het even moeilijk loopt, stappen te zetten als dappere rupsen en te durven dromen. Ik wil hen helpen om zich te ontwikkelen volgens hun eigen ik naar vrije en kleurrijke vlinders. Welkom bij Villa Vlinder!

Wanneer 

Maandagvoormiddag 

Maandagavond

Donderdag

Aanmelden kan telefonisch of via het invullen van onderstaand contactformulier.

Tarief

individuele sessie (50 -60 min): 65€

intakegesprek (60 min): 75€

gezinsgesprek (60 min): 75€

oudergesprek (60 min): 75€

Terugbetaling

alle mutualiteiten, behalve CM

Wanneer 

Op aanvraag 

Aanmelden kan telefonisch of via het invullen van onderstaand contactformulier. 

 

Annuleringen van afspraken minder dan 24u voor de afspraak worden altijd aangerekend tenzij anders afgesproken met de therapeut. 

Tarief

individuele sessie (50 -60 min): 60€

gezinsgesprek (60 min): 60€

Terugbetaling

geen

bottom of page