Individuele therapie aan kinderen kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhoutkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog tur
7dd08258-1797-4b91-a4d6-7fa7a24a3268.png
7dd08258-1797-4b91-a4d6-7fa7a24a3268.png
7dd08258-1797-4b91-a4d6-7fa7a24a3268.png
7dd08258-1797-4b91-a4d6-7fa7a24a3268.png

Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen bij Villa Vlinder terecht voor een individuele begeleiding. De kinderen worden aangemeld door (één van) hun ouders. Een eerste kennismakingsgesprek gebeurt met de ouders, al dan niet in aanwezigheid van het kind. In dit gesprek wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om zicht te krijgen op de reden van de aanmelding. Ook worden de verwachtingen van alle partijen afgetoetst en op elkaar afgestemd. Na dit kennismakingsgesprek volgen enkele individuele sessies met het kind. Deze sessies zijn gericht op observatie. Nadien volgt een terugkoppelingsgesprek met de ouders en wordt besproken hoe het eventuele verdere traject van de begeleiding eruit kan zien. 

Bij Villa Vlinder kunnen kinderen aangemeld worden die worstelen met:

  • thema’s rond het verleden (trauma, hechting, verdriet en rouw, …)

  • thema’s rond de omgeving (sociale vaardigheden, grenzen, echtscheiding ouders, pesten,        relaties, gedragsproblemen, …)

  • thema’s rond het eigen lichaam (stress en spanning, burn-out, automutilatie, gender, identiteit, slaap, …)

  • thema’s rond gevoelens (angst en paniek, fobieën, depressie en neerslachtigheid, boosheid, hoogsensitiviteit, piekeren, …)

  • andere thema’s (ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, dwanggedachten, dwanggedrag, …)

Kinderen leven heel erg in hun gevoel. Tot en met de leeftijd van 8 jaar (ongeveer) zijn kinderen nog niet in staat om woorden te geven aan dat gevoel. Ze ervaren en beleven heel veel, maar ze hebben nog  niet de cognitieve vaardigheden om hierover te praten zoals volwassenen dat doen. Zij communiceren via spel, tekenen en creatief bezig zijn. Dat is hun 'taal', de taal van het kind. Zij gebruiken hun spel, tekenen en creatief bezig zijn om gebeurtenissen en ervaringen te verwerken en om emoties te ontladen. Tegelijk stimuleert het hun fantasie en draagt het bij tot een verdere ontwikkeling, zowel op fysiek als op mentaal en psychosociaal vlak. Ook op latere leeftijd gedurende de kindertijd blijft spel een heel belangrijk facet van het ‘kind zijn’. 

Tijdens de therapiesessies met kinderen bij Villa Vlinder wordt er dan ook veel ‘gespeeld’. Door middel van spel, in combinatie met creatieve technieken zoals tekenen, schilderen, zandspel, boetseren, …, wordt gewerkt rond de emoties en het gedrag van het kind. Ook andere technieken zoals ontspannings- en ademhalingsoefeningen, kunnen aan bod komen en bijdragen aan de draagkracht en het zelfhelend vermogen van het kind.

Individuele therapie aan kinderen

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhoutkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoo psycholoo turnhoutkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog 

kinderpsycholoog Turnhout

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder