top of page
Individuele therapie aan kinderen kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhoutkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog tur

Kinderen van 3 tot 13 jaar kunnen bij Villa Vlinder terecht voor een individuele begeleiding. De kinderen worden aangemeld door (één van) hun ouders. Een eerste kennismakingsgesprek gebeurt met de ouders, al dan niet in aanwezigheid van het kind. In dit gesprek wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om zicht te krijgen op de reden van de aanmelding. Ook worden de verwachtingen van alle partijen afgetoetst en op elkaar afgestemd. Onze therapeuten hechten veel belang aan het 'contextuele denken', wat wil zeggen dat ook de context, de omgeving, van het kind nauw betrokken zal worden bij de begeleidingen. Na het kennismakingsgesprek zal de therapeut met de ouders afspreken hoe de verdere begeleiding eruit zal zien. Het zou kunnen dat er enkele individuele sessies met het kind volgen. Het zou ook kunnen dat er beslist wordt verder te werken met de context (ouders) of over te schakelen naar een gezinstherapie.   

Bij Villa Vlinder kunnen kinderen aangemeld worden die worstelen met:

  • thema’s rond het verleden (trauma, hechting, verdriet en rouw, …)

  • thema’s rond de omgeving (sociale vaardigheden, grenzen, echtscheiding ouders, pesten, relaties, gedragsproblemen, …)

  • thema’s rond het eigen lichaam (stress en spanning, burn-out, automutilatie, gender, identiteit, slaap, …)

  • thema’s rond gevoelens (angst en paniek, fobieën, depressie en neerslachtigheid, boosheid, hoogsensitiviteit, piekeren, …)

  • andere thema’s (ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, dwanggedachten, dwanggedrag, …)

Kinderen leven heel erg in hun gevoel. Tot en met de leeftijd van 8 jaar (ongeveer) zijn kinderen nog niet in staat om woorden te geven aan dat gevoel. Ze ervaren en beleven heel veel, maar ze hebben nog niet de cognitieve vaardigheden om hierover te praten zoals volwassenen dat doen. Zij communiceren via spel, tekenen en creatief bezig zijn. Dat is hun 'taal', de taal van het kind. Zij gebruiken hun spel, tekenen en creatief bezig zijn om gebeurtenissen en ervaringen te verwerken en om emoties te ontladen. Tegelijk stimuleert het hun fantasie en draagt het bij tot een verdere ontwikkeling, zowel op fysiek als op mentaal en psychosociaal vlak. Ook op latere leeftijd gedurende de kindertijd blijft spel een heel belangrijk facet van het ‘kind zijn’. Tijdens de therapiesessies met kinderen bij Villa Vlinder wordt er dan ook veel ‘gespeeld’. Door middel van spel, in combinatie met creatieve technieken zoals tekenen, schilderen, zandspel, boetseren, …, wordt gewerkt rond de emoties en het gedrag van het kind. We gaan samen met het kind (of met de ouders of met het gezin) op zoek naar een taal om datgene wat vanbinnen zit, op een veilige manier naar buiten de brengen. Ook andere technieken zoals ontspannings- en ademhalingsoefeningen, kunnen aan bod komen en bijdragen aan de draagkracht en het zelfhelend vermogen van het kind.

Onze kindertherapeuten zijn Dorien, Wendy en Elien, zij hebben elk hun eigen specialisatie en expertise. Je kan meer informatie over hen vinden op de pagina 'wie zijn wij'.  

Kinderen

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhoutkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoo psycholoo turnhoutkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog 

kinderpsycholoog Turnhout, psycholoog volwassenen Turnhout, Dorien Coeckelbergs Wendy Ballard, therapeut, Elke Brosens, Elien De Westelinck, kindertherapie, psycholoog Turnhout, Villa Vlinder, kinderpsycholoog Turnhout, psycholoog volwassenen Turnhout, Dorien Coeckelbergs Wendy Ballard, therapeut, Elke Brosens, Elien De Westelinck, kindertherapie, psycholoog Turnhout, Villa Vlinder, kinderpsycholoog Turnhout, psycholoog volwassenen Turnhout, Dorien Coeckelbergs Wendy Ballard, therapeut, Elke Brosens, Elien De Westelinck, kindertherapie, psycholoog Turnhout, Villa Vlinder, kinderpsycholoog Turnhout, psycholoog volwassenen Turnhout, Dorien Coeckelbergs Wendy Ballard, therapeut, Elke Brosens, Elien De Westelinck, kindertherapie, psycholoog Turnhout, Villa Vlinder, kinderpsycholoog Turnhout, psycholoog volwassenen Turnhout, Dorien Coeckelbergs Wendy Ballard, therapeut, Elke Brosens, Elien De Westelinck, kindertherapie, psycholoog Turnhout, Villa Vlinder, kinderpsycholoog Turnhout, psycholoog volwassenen Turnhout, Dorien Coeckelbergs Wendy Ballard, therapeut, Elke Brosens, Elien De Westelinck, kindertherapie, psycholoog Turnhout, Villa Vlinder, kinderpsycholoog Turnhout, psycholoog volwassenen Turnhout, Dorien Coeckelbergs Wendy Ballard, therapeut, Elke Brosens, Elien De Westelinck, kindertherapie, psycholoog Turnhout, Villa Vlinder, kinderpsycholoog Turnhout, psycholoog volwassenen Turnhout, Dorien Coeckelbergs Wendy Ballard, therapeut, Elke Bro

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder

bottom of page