top of page

Individuele begeleiding

Volwassenen die zich niet meer zo lekker in hun vel voelen, die overspoeld worden door emoties of net het gevoel hebben vast te zitten, om redenen uit het verleden of uit het hier en nu, kunnen bij Villa Vlinder terecht voor een individuele begeleiding. In alle rust en veiligheid gaan we samen op zoek naar wat er zit, naar wat er blokkeert, naar wat er was en wat er is. We zoeken samen naar een taal om dat wat in ons binnenste opgesloten zit, naar buiten te brengen, met het grootste respect voor jouw tempo. Wij garanderen jou een veilig nest waar geborgenheid en warme verbinding centraal staan, een veilig nest waar je, misschien eindelijk, tot jezelf kan en mag komen, zonder oordeel. Dat is waar we voor staan. We vinden het een voorrecht om samen met jou op pad te mogen gaan, in wederzijds vertrouwen, en samen de weg af te leggen die nodig om weer een vlinder te mogen worden.  

Relatietherapie

Je kan bij Villa Vlinder ook terecht als koppel voor een begeleiding. Het kan gaan om een partnerrelatie, maar ook om een ex-partnerrelatie of een ander soort relatie tussen twee personen. Je wordt ontvangen in een warm nest zonder oordeel waar meerzijdige partijdigheid en luisteren naar beide partijen centraal staat. Samen kijken we naar wat nodig is om weer tot meer verbinding te komen en elkaar een stukje terug te vinden. In alle sereniteit en geborgenheid.   

Ouderbegeleiding / opvoedingsondersteuning

Ouders van kinderen en jongeren kunnen bij Villa Vlinder terecht voor ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning. Het gaat om advies en ondersteuning in de aanpak en de begeleiding van je kind. Iedere ouder twijfelt wel eens of hij/zij het goed doet. Maar soms geraak je niet meer uit deze twijfels, ondanks gesprekken met en goede raad van vrienden of familie. Op dat moment kan het zinvol zijn om een afspraak te maken bij Villa Vlinder. Samen proberen we gedurende enkele gesprekken zicht te krijgen op het gedrag van je kind, waarom hij/zij zich zo gedraagt en wat je rol als ouder hierin kan betekenen. We zoeken samen naar wat er speelt en proberen de gezinspuzzel te leggen. We kijken naar de context en zoeken gezamenlijk naar oplossingen die voor alle partijen haalbaar zijn zodat er weer meer verbinding kan komen tussen jullie als ouders en je kind.

Expertise in echtscheidingen 

We hebben bij Villa Vlinder heel wat expertise in huis als het gaat om echtscheidingen of niet getrouwde ouders die beslissen om uit elkaar te gaan. Deze expertise draait enerzijds rond het begeleiding van kinderen en jongeren na een scheiding van de ouders (zie kinderen en jongeren). Anderzijds bieden wij ook aan ouders begeleidingsgesprekken aan. Wij zijn ervan overtuigd dat ouders die de beslissing genomen hebben om uit elkaar te gaan, nog steeds het beste voor hebben met hun kind. En dus komt nogal eens twijfel opzetten over hoe het te vertellen aan kinderen, hoe het aan te pakken nu er een verhuis in het verschiet is, hoe toch nog 'on speaking terms' blijven met elkaar in functie van de kinderen, hoe kan het ouderschap nog opgenomen worden als het partnerschap verdwijnt, ... Scheiden komt meer en meer voor in onze samenleving, maar blijft een zeer gevoelige aangelegenheid als het aankomt op het welzijn van de kinderen. En toch is het normaal dat je als ouders in tijden van een scheiding het zelf ook moeilijk hebt; met jezelf, met je partner, met de veranderende zaken, met je toekomstplannen, ... Je eigen vat zit al behoorlijk vol. En nét op die momenten voel je dat het ook nog eens heel belangrijk is je kind ten volle te kunnen ondersteunen en emotioneel bij te staan, want ook voor hem/haar is dit een bijzonder moeilijke periode. De combinatie van dit alles is niet zo eenvoudig. Wij bieden jou/jullie als ouders een luisterend oor aan, zonder oordeel over het (eindigen van het) partnerschap. We kijken samen naar wat er leeft en welke belangen jullie willen behartigen in functie van het kind. We gaan met plezier een stukje met jullie op pad bij de overgang van een gezamenlijk nest naar twee nieuwe nesten, een mamanest en een papanest.  

 

Interculturele begeleiding

Volwassenen die op één of andere manier in aanraking zijn gekomen met interculturaliteit en hierdoor problemen ervaren, kunnen ook specifiek hiervoor bij Villa Vlinder terecht. We hebben de expertise in huis als het gaat om begeleidingen die te maken hebben met emotionele pijn omwille van diversiteit, afkomst, ontworteling door migratie, vluchten of adoptie, hyperwaakzaamheid na vluchttrauma, identiteitsmoeilijkheden / integratiemoeilijkheden, ... Deze begeleidingen kunnen plaatsvinden in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Weinig kennis van de Nederlandse taal hoeft geen barrière te vormen om een begeleidingstraject te starten.  

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vl

Volwassenen

kinderpsycholoog Turnhout

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinderkinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder

bottom of page