top of page

Stephanie Buts

image0_edited.jpg

Mijn naam is Stephanie Buts (°1991), getrouwd en trotse ondersteunende pleegmama van een tweeling/twee jongens. Als kind was ik altijd bezig met twee dingen: op ontdekking gaan en zorgen voor de poppen. Op latere leeftijd heeft zich dit vertaald in reizen en geboeid zijn door het werken met jonge kinderen.

 

Ik behaalde mijn masterdiploma in de Criminologische Wetenschappen en heb mijn kennis en vaardigheden verder uitgebreid met een diploma Sociaal Werk. Reeds meer dan vijf jaar doe ik via het CKG Koraal (Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning) begeleidingen bij gezinnen die vragen hebben of moeilijkheden ervaren in de opvoeding of zorg van hun kind(eren).


Ieder mens, jong of oud, heeft zijn eigen rugzak. Deze rugzak kan groot of klein zijn en bevat fijne herinneringen en leuke ervaringen. Soms kunnen er ook heftige emoties en gebeurtenissen inzitten die te zwaar worden om de rugzak alleen te dragen. Ik wilde mij hier graag verder in verdiepen zodat ik kinderen en hun ouders kan helpen om de rugzak samen te dragen. Bijkomend heb ik dan ook de opleiding als client-centered spelcounselor (speltherapie) gevolgd om hieraan tegemoet te komen. Waar volwassenen over praten, daar spelen kinderen over. Als spelcounselor ondersteun ik het kind in zijn eigen taal, met name het spel. Via spel laten kinderen erg veel zien van waar ze mee worstelen, en ondanks dat ze er weinig woorden aan kunnen geven, zeggen ze toch heel wat. Als zelfstandig spelcounselor begeleid ik in eerste instantie de kinderen, maar geen kinderen zonder ouders. Vandaar dat ik ook nauw samenwerk met de ouders en het gezin en ik mij graag ouder/kind/gezinsbegeleidster noem. Ouders en/of andere zorgfiguren voor het kind kunnen bij mij terecht om samen te bekijken waar jullie op botsen en wat jullie zou helpen om er als ouder(s) terug te staan. Opvoeding is immers een blijvende zoektocht in het vinden van antwoorden en oplossingen voor telkens nieuwe vragen en uitdagingen. We kunnen samen kijken wat ik doe en vooral wat ik voor jou kan betekenen.

 

Naast mijn job bij het CKG en mijn zelfstandige activiteit blijf ik mij op regelmatige basis bijscholen en heb reeds verschillende bijkomende trainingen achter de rug zoals de basiscursus Griefelen (Griefelinstituur), trauma en kinderen (Educatieve Academie), het weerbare kind (De Onderstroom), …


Spelcounseling is een laagdrempelige psychologische begeleiding waarin het kind centraal staat. Het is geschikt voor kinderen van gemiddeld 3 tot 12 jaar. Spel is de meest vertrouwde en natuurlijke manier voor kinderen om te communiceren over wat hen dwars zit. Kinderen kunnen bij mij terecht voor een waaier aan moeilijkheden en klachten, zoals:
-Moeite met het zich kunnen uiten en/of omgaan met gevoelens
-Weinig zelfvertrouwen & laag zelfbeeld
-Nachtmerries en angsten
-Moeilijke omgang met leeftijdsgenoten (pesten)
-Gedrags- of agressiemoeilijkheden (druk(ker) gedrag, opstandig, brutaal, prikkelbaar)
-Faalangst, hoogsensitief, stress
-Slaapproblemen of psychosomatische problemen
-Moeilijkheden met echtscheiding en/of een nieuw gezin
-Rouwverwerking en/of trauma (mishandeling)
-Worstelen met een beperking of een diagnose
-…


Bij Villa Vlinder werk ik op woensdagnamiddag. Jullie zijn erg welkom!

Wanneer

Woensdag

 

Annuleringen van afspraken minder dan 48u voor de afspraak worden altijd aangerekend. 

Tarief

Eerste gesprek: 65€

Individuele spelsessie (50 -60 min): 60€

Gezinsgesprek/ouder/kindsessie 

(60 min): 60€

Terugbetaling

geen

bottom of page