top of page

Jongeren tussen 13 en 20 jaar kunnen bij Villa Vlinder terecht voor een individuele begeleiding. De jongere kan aangemeld worden door zijn/haar ouders, maar je kan als jongere ook jezelf aanmelden. Als de ouders de aanmelding doen, zal het eerste kennismakingsgesprek normaliter gebeuren in aanwezigheid van de ouders. Als je jezelf hebt aangemeld, dan bespreken we samen of je iemand bij het eerste gesprek wil of niet. Het eerste gesprek is erop gericht informatie te verzamelen en de redenen voor de aanmelding duidelijk te krijgen. Ook worden de verwachtingen van alle partijen afgetoetst en op elkaar afgestemd. Na dit kennismakingsgesprek volgen de individuele sessies. Indien de jongere dit wenst, is er na een aantal sessies opnieuw een gesprek in het bijzijn van de ouders. In dit terugkoppelingsgesprek wordt besproken hoe het tot nu toe verlopen is en hoe het eventuele verdere traject van de begeleiding eruit kan zien. 

Bij Villa Vlinder kunnen jongeren zich aanmelden / aangemeld worden die willen werken aan:

  • thema’s rond het verleden (trauma, hechting, verdriet en rouw, …)

  • thema’s rond de omgeving (sociale vaardigheden, grenzen, echtscheiding ouders, pesten, relaties, gedragsproblemen, …)

  • thema’s rond het eigen lichaam (stress en spanning, burn-out, automutilatie, gender, identiteit, slaap, …)

  • thema’s rond gevoelens (angst en paniek, fobieën, depressie en neerslachtigheid, boosheid, hoogsensitiviteit, piekeren, …)

  • Andere thema’s (ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, dwanggedachten, dwanggedrag, …)

Jongeren

kinderpsycholoog turnhout

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien 

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder 

bottom of page